Château Haut Saint Clair

Juridische vermeldingen

De verzamelde gegevens worden verwerkt om een elektronische nieuwsbrief te sturen. De geadresseerde van deze gegevens zijn: uzelf.

In overeenstemming met de wet van 6 januari 1978, gewijzigd in 2004, met betrekking tot computers en gegevensbescherming, geniet u van het recht om uw persoonsgegevens te raadplegen en deze te wijzigen. Deze rechten kunnen uitgeoefend worden door het SCEA Chateau Haut Saint Clair te contacteren via het contactformulier.

U mag u ook tegen de behandeling van uw persoongegevens verzetten.Overdadig alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid. Drink met mate.